De la etilism la elitism

Scris la 30 iulie 2013 in Povesti despre vin | 4 comentarii

….Un amic îmi povestea o parte din agitata sa tinerețe, din începutul studenției. Ceva mai mult de 25 de ani de-atunci. Răzvane!..când mergeam la căminiști, până nu ne făceam…mangă, să ne scoată vier pfoten cu paznicii, nu ne lăsam! Cred c-am băut piscine de vodkă și drojdeli de-alea tâmpite! Cu Brifcor, cu Quick,..că Pepsi, nu găseai oricând…Apoi, am dat de vin. Ne-a deschis ochii unul mai mare decât noi. Rupeam banca-n parc cu „corabioara” de la Murfatlar. Parcă eram apucaţi: video şi băutură. De-aia …motorină! Acum nu mai merge. Nici ficatul nu mai  ține.
….Și spovedania asta o ascultam la o degustare de vinuri, unde vedeta propriuzisă era asocierea cu mâncarea. Ce să se fi întâmplat între timp?
….Die Hard-ul nostru, acum de 58 de ani, Bruce Willis, scăpat de alcoolism, spune că: nu puteam să scap de alcool, bând o sticlă de vodkă pe zi. Acum beau vin, mai ales când mănânc. Gene Erwin- profesor de ştiințe farmaceutice- anunţa că factori genetici, dar mai ales cei de mediu cresc consumul de alcool.
….Nu tratăm problema de genetică, dar mediul de dezvoltare umană și socială, tind să cred că sunt de mare importanță.  Mediul de educație, care nu ține de numărul de ani de școală acumulați, ci grupul de prieteni, anturajul, gașca de apropiați, amici, colegi pot conta în parcursul de alegere a ceea ce vei consuma pe mai departe. Și ce, și cât, și cum. Pentru că nu cred, că fiind prieten cu Dorel din reclamă, vei comanda cel mai potrivit chardonnay sau cupaj de vin alb într-un restaurant pricopsit, dacă vrei să mănânci o sofisticărie de somon cu sos franțuzit.
….Vinul nu este numai rezultatul uneia dintre cele 50 de idei mari care au schimbat lumea, el este și un element aproape nelipsit în momente importante ale vieţii. Şi nu în ultimul rând, este o plăcere. În ultimul timp vinul este sinonim cu bunul gust, cu gastronomia rafinată şi cultura. Și spui despre o persoană care se pricepe la vin că e o persoană sofisticată. Şi nu mă refer la vinul făcut din bolta porții lui tataie.
….E suficient să citești, să te informezi și să asculți oameni care se pricep la vin, fără să îl testezi, fără să îi faci propria analiză? Nu. Însă, vinul nu e chiar ieftin. Vinurile cu care să te bagi în vorbă în domeniul ăsta costa și 200 lei o sticlă.
….Și iată că pe lângă educație şi anturaj, mai apare un element destul de complicat: statutul social. Studii făcute în România spun că profilul consumatorului de vin, locuieşte în capitală şi în oraşele mari ale ţării, sunt cei cu studii superioare şi meserii în care contează afirmarea. Venitul este peste 2000 de lei şi un stil de viaţă care îndeamnă la hedonism ca recompensă a muncii. Cei care au crescut consumul de vin fac parte din clasa medie, aflată în ascensiune în România, alcătuită din oameni care ţin la cultivarea şi afirmarea individuală în afara serviciului. Rafinamentul gastronomic nu stă nici el deoparte şi vine să completeze cu succes afirmarea vinului bun.
….Vinul bun și gastronomia au atribute aspiraţionale şi sunt elemente esenţiale ale celor care îşi doresc să trăiască bine. Ei sunt numiţi hedoniştii cultivaţi , adică acei oameni care doresc să ducă o viaţă fără griji, să se bucure de confortul material, de cultură şi de echilibru. Informarea privind vinurile are un nucleu în jurul căruia gravitează găsirea calităţii. Frecvent își doreasc vinuri din ediţii limitate pentru că vor neapărat să consume calitate megapremium.
….Până la urmă, vinul este chiar un simbol al statutului social și un vector excelent de socializare, fiind alăturat adesea discuțiilor despre artă, istorie, geografie, tradiții, gastronomie, iar drumul până la elită nici nu mai e lung.
….Să nu disperăm. Între etilism și elitism avem o viață întreagă. Ficatul să ne țină.
….RaSto

_____________________________________________________________________________________________________________________________
English version
From Ethylism To Elitism
—-A friend told me some things from his restless youth, from his early years as a student…a little bit more than 25 years since then. “ Hey Razvan! …when we went to the student hostels we did not give up until we got really drunk…as drunk as a sow…guards would have kicked us out!
I think I drank tons of vodka and those stupid scum! With shitty juice or something else… Pepsi could not be found anytime…then I met wine. Somebody bigger than us opened our eyes. We partied hard in the park thanks to the cheap „Little Ship” wine from Murfatlar Winery. It was like we had no choice: video and drinking. That kind: fuel! It does not work anymore. Not even the liver stands so much”.
—-This confession I listened at a wine tasting where the star was nothing else than the association with food. What might have happened meanwhile?
58 years ago, our Die Hard hero- Bruce Willis, healed by alcoholism said: I could not have got rid of alcohol by drinking a bottle of vodka a day. Now, I am drinking wine, especially when I am eating. Gene Erwin – professor of pharmaceutical science announced that genetics, mainly the environmental factors increase alcohol consumption.
I do not try to study genetics issue here, but I do consider that environment of human and social development is of great importance. The education system which does not mean the number of the study years but friends, the gang, the close ones, buddies, colleagues may influence significantly upon our road towards what we want to do further…and what, and how much and how. I do not think that being a friend with young truck driver, you would order the best Chardonnay or the best blend of white wine in any-who restaurant if you want a sophistication of salmon with a French dressing.
—-Wine is not only the result of one of the 50 big ideas that changed the world, it is also an element almost always present within the most important moments of our lives. Last but not least, it is a pleasure as well. Lately, wine has become synonymous with good taste, exquisite cuisine and culture. And so you can say about a person who is good with wine that he is sophisticated. And I do not mean the wine made from grandpa’s vault vineyard at the countrysid.
Is it sufficient to read, inform yourself and listen to people who are good with wine without testing it, without analyzing it? No. Still, wine is not so cheap. Wines that worth starting a conversation within this field cost even 200 RON a bottle, or more.
—-And here it comes beside education and entourage another element – quite complicated: the social status. Romanian studies reveal that the wine consumer profile lives in the capital and the biggest cities in the country, has a higher education and works in fields where promotion counts. The income exceeds 2000 lei and there is a lifestyle that leads to hedonism as a reward for the work they made. Those who increased the wine consumption are from the middle class, which is rising in Romania, consisted of people who care about their development and personal affirmation after job. Gourmet does not stay away either and it comes to complete successfully a fine wine.
Good wine and gastronomy have promising, essential features important to those who want to live well. They are known as developed hedonists meaning those people who want to live without any concern, enjoy material comfort, culture and balance. Information on wine is essential for those in search for quality. They often desire limited edition wines as it is mandatory for them to test mega premium wines.
—-Eventually, wines are a real symbol of the social status and an excellent factor in order to socialize, most of the times represented by topics such as art, history and geography, customs, cuisine and the road towards the high-class ones is not far away.
—-Not despair, I may say. There is a lifetime between ethylism and elitism. Let the liver support us!
—-RaSto

4 comentarii

  1. Cat adevăr grăiesti !

  2. interesanta tema de reflectie asupra consumului de vin, cine, cand si cum il consuma si ce fel de teme ajung sa fie discutate in fata unui pahar de vin.

    • reflectia nu poate veni decat la un pahar de vin 🙂

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Bloguri, Bloggeri si Cititori